Dlaczego instalacja odgromowa jest tak ważna

Mając na względzie obecną sytuację pogodową i duży wzrost ryzyka uderzenia piorunem w nasz dom, budynek czy inny obiekt uzasadnione jest przemyślenie wyposażenia naszego mienia w system odgromowy. Rozważając kwestię montażu instalacji odgromowej należy wziąć pod uwagę wiele czynników takich jak np.:

  • większa częstotliwość występowania gwałtownych burz, którym towarzyszą wyładowania atmosferyczne mające ogromną siłę ( natężenie kilkunastu tysięcy amperów),
  • system odgromowy skutecznie odprowadza pioruny do ziemi chroniąc przy tym nasz budynek od nieszczęśliwych zdarzeń wywołanych przez wyładowania atmosferyczne,
  • koszt profesjonalnie wykonanego systemu odgromowego nie jest dużym wydatkiem w porównaniu do wartości mienia które chcemy zabezpieczyć,
  • usytuowanie budynku, obiektu w terenie (czy budynek, obiekt stoi w terenie samotnie z dala od innych zabudowań oraz wysokich drzew),
  • pośrednie uderzenie pioruna to znaczy, że skutki uderzenia pioruna mogą być odczuwane w nawet promieniu 500 metrów, wszystko za sprawą impulsów elektromagnetycznych, które powodują niebezpieczny wzrost napięcia w sieci elektrycznej budynku, nazywany "przepięciem",
  • warunki umowy ubezpieczenia domu, przy wykupowaniu ubezpieczenia domu na wypadek uderzeń pioruna (zazwyczaj ten wariant jest w ramach ubezpieczenia od zdarzeń losowych) należy zwrócić uwagę czy ubezpieczyciel w OWU zawarł informację o tym, że ubezpieczenie obejmie nasz obiekt tyko wtedy gdy będzie on wyposażony w sprawną instalację odgromową.

Reasumując powyższe można krótko powiedzieć, że przy uderzeniu pioruna instalacja odgromowa ochroni nasz budynek przed pożarem, a instalację elektryczną przed przepięciami. Dlatego też najrozsądniejsze jest wykonanie systemu odgromowego już podczas budowy, co pozwoli wykorzystać do uziemienia elementy konstrukcji budynku, a co za tym idzie zmniejszy koszty całej instalacji odgromowej i pozwoli na jej lepsze funkcjonowanie.