Przeglądy i pomiary instalacji odgromowych Konin

Przegląd instalacji odgromowej (kontrola stanu technicznego instalacji) pozwala określić czy dana instalacja odgromowa w trakcie eksploatacji nie uległa pogorszeniu i czy dalej spełnia swoją funkcję, a co za tym idzie czy zapewnia bezpieczeństwo użytkownikowi danego obiektu. Kontrola stanu technicznego pozwala zweryfikować czy dana instalacja odgromowa jest zgodna z wymogami norm i dokumentacją techniczną. Taka kontrola nie może zostać wykonana pobieżnie, każdy element powinien zostać dokładnie sprawdzony, a wszelkie wątpliwości co do prawidłowego działania instalacji powinny zostać odnotowane w protokole i naprawione.

Kontrola stanu technicznego powinna obejmować badanie instalacji odgromowej w zakresie poziomu rezystancji uziomów i pomiarów ciągłości przewodów. Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane (art. 62 pkt 1)taki przegląd instalacji powinien odbywać się minimum raz na 5 lat.

Pomiary: Prawidłowe wykonanie pomiarów parametrów instalacji odgromowej oraz dalsza właściwa interpretacja wyników tych pomiarów jest istotnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo dla danego obiektu, który jest narażony na działanie wyładowań atmosferycznych. Takie pomiary wykonuje się przy zastosowaniu różnych metod, m.in. metoda techniczna, kompensacyjna czy udarowa. W zależności od charakteru mierzonego uziemienia wykonuje się pomiary rezystancji uziemienia lub pomiaru impedancji uziemienia według normy PN-EN 62305-3. Pomiary rezystancji uziemienia dokonywane są prądem pomiarowym o częstotliwości bliskiej częstotliwości sieciowej ( np. dla uziemień roboczych), natomiast pomiary impedancji uziemienia dokonywane są prądem o kształcie odpowiadającym kształtowi pioruna (dla uziemień odgromowych).


Świadcząc swoje usługi nie oferujemy uniwersalnych rozwiązań, ale każdego klienta traktujemy indywidualnie, pomagając mu przy tym dobrać instalację, która najlepiej spełni swoje funkcje i zapewni mu bezpieczeństwo i spokój.


Masz problem z doborem oferty?

Skontaktuj się z nami a nasz ekspert odezwie się do Ciebie w możliwie najkrótszym czasie!Wyślij zapytanie